W materiałach do pobrania został zamieszczony Komunikat nr 2, zawierający wytyczne dla Autorów przygotowujących referaty na tegoroczne Sympozjum.