Przewodniczący Komitetu Naukowego
Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski – Politechnika Lubelska

Członkowie
Prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik – Politechnika Rzeszowska
Prof. dr inż. Nadieżda Czuboniowa – Uniwersytet w Żylinie
Prof. dr hab. inż. Józef Gawlik – Politechnika Krakowska
Prof. inż. František Greškovič – Uniwersytet Techniczny w Koszycach
Prof. dr hab. inż. Józef Jonak – Politechnika Lubelska
Prof. dr inż. Ivan Kuric – Uniwersytet w Żylinie
Prof. dr hab. inż. Jerzy Lipski – Politechnika Lubelska
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater – Politechnika Lubelska
Prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk - Instytut Spawalnictwa
Prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp – Politechnika Rzeszowska
Prof. dr hab. inż. Janusz Sikora – Politechnika Lubelska
Prof. dr hab. inż. Emil Spisak – Uniwersytet Techniczny w Koszycach
Prof. dr inż. Oleh Suberlak – Politechnika Lwowska we Lwowie
Prof. dr hab. Barbara Surowska – Politechnika Lubelska
Prof. dr hab. inż. Antoni Świć – Politechnika Lubelska
Prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski – Politechnika Poznańska
Dr hab. inż. Janusz Cieloszyk – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Dr hab. inż. Hubert Dębski, prof. PL – Politechnika Lubelska
Dr hab. inż. Paweł Droździel, prof. PL – Politechnika Lubelska
Kmdr rez. dr hab. inż. Wojciech Jurczak, prof. AMW – Akademia Marynarki Wojennej
Dr hab. Jacek Nowaczyk – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr hab. inż. Anna Rudawska, prof. PL – Politechnika Lubelska
Dr hab. inż. Emil Sasimowski, prof. PL – Politechnika Lubelska
Dr hab. inż. Tomasz Klepka, prof. PL – Politechnika Lubelska
Dr hab. inż. Kazimierz Zaleski, prof. PL – Politechnika Lubelska
Doc. inż. Jan Kral – Uniwersytet Techniczny w Koszycach
Dr inż. Jerzy Józwik – Politechnika Lubelska