Organizator: Koło Naukowe Podstaw Inżynierii Produkcji
Współpraca: 
Koło Naukowe Procesów Polimerowych
Koła Naukowe działają na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej

Przewodniczący

Komitetu Organizacyjnego
Dr inż. Mariusz Kłonica

Członkowie
Dr inż. Tomasz Jachowicz
Dr inż. Jakub Matuszak
Mgr inż. Stanisław Bławucki
Mgr inż. Łukasz Majewski

Adres do korespondencji

Koło Naukowe Podstaw Inżynierii Produkcji
Katedra Podstaw Inżynierii Produkcji, p. 328
Wydział Mechaniczny
Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 36
20-618 Lublin

Telefon

+ 48 81 538-42-31