Przed Sympozjum

  • do 15 listopada 2016 - publikacja Komunikatu nr 1,
  • do 30 stycznia 2017 - termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w VII Sympozjum, zawierających imiona i nazwiska Autorów, tytuł oraz streszczenie referatu naukowego,

  • do 5 lutego 2017 - kwalifikacja referatów i rozesłanie potwierdzeń ich akceptacji,

  • do 12 lutego 2017 - publikacja Komunikatu nr 2, zawierającego wytyczne dla Autorów,

  • do 26 marca 2017 – nadesłanie pełnych tekstów referatów,

  • do 2 kwietnia 2017 - wykonanie opłaty za udział w VII Sympozjum,

  • do 14 maja 2017 - przesłanie szczegółowego programu VII MSN.

Sympozjum

  • 24 maja 2017 - rejestracja uczestników, otwarcie Sympozjum, obrady plenarne, uroczysta kolacja,

  • 25 maja 2017 - obrady w sesjach, sesja plakatowa, atrakcje turystyczne, kolacja grillowa,

  • 26 maja 2017 - obrady w sesjach, zakończenie i podsumowanie Sympozjum.